Šatov

Pěchotní srub MJ – S 3 Šatov

Pěchotní srub se nachází na jižní straně Šatova a je jedinou velkou pevností, která se dochovala na jižní Moravě a je zpřístupněna veřejnosti. Tato pevnost byla dokončena v roce 1938, a v osudném září tohoto roku neměl ani posádku ani výzbroj. Až v roce 1948 byl dokončen zcela, rok poté byl vyzbrojen pancéřovými zvony. V roce 1951 byl srub vybaven částečně a v roce 1960 armáda přezbrojila novým protitankovým kanónem ráže 85 mm vzor 44/59. Původní výbava pevnosti z konce 30.let byla využívána až do 90.let minulého století speciální jednotkou.

Loucký klášter

Loucký klášter je místo nebeského klidu. Tyto starodávné kláštery byli využívány jako hospodářská a společenská centra v každém kraji. Aniž bychom věděli čím, stále nás svoji zvláštností přitahují. Jedním z nejvýznamějších klášterních komplexů ve střední Evropě je klášter v Louce u Znojma, který vás zaujme svým vřelým přijetím. Tento klášter byl založen v roce 1190 knížetem Konrádem Ottou společně s jeho matkou Marií. Můžete zde nalézt nevšední úkazy architektury, doplněné dalšími uměleckými artefakty.

Vinice Šobes v Národním parku Podyjí

Jedna z nejstarších a patrně nejlepších vinic evropských vinařských poloh – Šobes se nachází v hlubokém údolí Dyje na úbočí skladního ostrohu v srdci Národního parku Podyjí. Díky ideální poloze vinice na prosluněném svahu, který je chráněn ze severovýchodu i severozápadu proti větrům a také díky nadmořské výšce, šobeské víno dosahuje vynikajících vlastností. I řeka Dyje, která obtéká, rozdíl teplot ve dne a vnoci, ale také kyselá hlína na rulovém podkladě, které přes den nasává sluneční teplo a v noci ho vyzařuje přispívá k celkovému úspěchu.

Malovaný sklep v Šatově

Nádherný malovaný sklep, který je vyzdoben malbami od lidového umělce Maxmilliana Appeltauera. Tento vinný sklep se nachází v pískovcovém svahu v Šatově. Sice tento sklep je znám jako vinným, zato se v něm nikdy víno neskladovalo ani vevyrábělo. Pravděpodobně už od samého počátku tento sklep měl mít funkční soukromé vinárny a být místem příjemného posezení.

Přihlásit se k odběru RSS - Šatov